چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
۱۴th International Management Conference

تاریخ شروع: دوشنبه ۰۶ دی ۱۳۹۵
تاریخ پایان: چهارشنبه ۰۸ دی ۱۳۹۵
مکان: تهران –
گروه بندی: مدیریت
[کنفرانس،همایش، سمینار ]

برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف و گروه پژوهشی صنعتی آریانا
تلفن تماس با دبیرخانه: ۸۸۳۴۲۹۰۰
نمابر: ۸۸۸۳۶۴۱۰
آدرس سایت: www.irimc.com
آدرس ایمیل: info@irimc.com
موضوعات:
کیفیت، بهره‌وری و تعالی سازمانی
رهبری و رفتار سازمانی
تولید، فرآیند و عملیات
مدیریت مالی
مدیریت سیستم‌ها و فناوری اطلاعات
مدیریت استراتژیک و رقابت
مدیریت منابع انسانی
مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه
مدیریت بازاریابی و ارتباط با مشتریان
اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت
حاکمیت شرکتی و مسوولیت اجتماعی
کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار

چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
۱۴th International Management Conference

تاریخ شروع: دوشنبه ۰۶ دی ۱۳۹۵
تاریخ پایان: چهارشنبه ۰۸ دی ۱۳۹۵
مکان: تهران –
گروه بندی: مدیریت
[کنفرانس،همایش، سمینار ]

برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف و گروه پژوهشی صنعتی آریانا
تلفن تماس با دبیرخانه: ۸۸۳۴۲۹۰۰
نمابر: ۸۸۸۳۶۴۱۰
آدرس سایت: www.irimc.com
آدرس ایمیل: info@irimc.com
موضوعات:
کیفیت، بهره‌وری و تعالی سازمانی
رهبری و رفتار سازمانی
تولید، فرآیند و عملیات
مدیریت مالی
مدیریت سیستم‌ها و فناوری اطلاعات
مدیریت استراتژیک و رقابت
مدیریت منابع انسانی
مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه
مدیریت بازاریابی و ارتباط با مشتریان
اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت
حاکمیت شرکتی و مسوولیت اجتماعی
کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار

افزودن نظرات