اولین جشنواره دانشجویی ایده‌ها و دستاوردهای برتر علمی، فرهنگی و هنری در حوزه دانشگاه سبز

اولین جشنواره دانشجویی ایده‌ها و دستاوردهای برتر علمی، فرهنگی و هنری در حوزه دانشگاه سبز توسط معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع همچنین معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در روزهای ۲۵ و ۲۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۸ در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود.

شیوه نامه

فراخوان

🔷 محورهای جشنواره:
هنر و تجربه سبز
تغذیه سبز
محیط زیست
مدیریت مصرف انرژی و انرژی های تجدیدپذیر
مدیریت مصرف آب
مدیریت پسماند
فعالیت های داوطلبانه اجتماعی سبز

🔷 بخش رقابتی:
الف) بخش فرهنگی و هنری: عکس، فیلم، ادبیات، عکاسی، هنرهای تجسمی و … 
ب) بخش علمی: رویداد علمی، فعالیت خلاقانه، نشریه، محتوای دیجیتال، کتاب، اختراع و دستاوردهای دانشجویی، پژوهش، ایده های سبز
ج) جایزه توسعه پایدار شریف

🔷 بخش غیررقابتی:
الف) پنل ترویج مفهوم دانشگاه سبز
ب) پویش دانشگاه سبز
ج) نمایشگاه آثار و دستاوردهای دانشجویی

 

دانشجویان محترم می‌توانند مستندات خود را در حوزه مختلف مدیریت سبز تا تاریخ ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۷ در آدرس زیر بارگذاری کنند

جشنواره ایده‌های دانشجویی مدیریت سبز- کلیک کنید

سایر اطلاعیه ها

اولین جشنواره دانشجویی ایده‌ها و دستاوردهای برتر علمی، فرهنگی و هنری در حوزه دانشگاه سبز

اولین جشنواره دانشجویی ایده‌ها و دستاوردهای برتر علمی، فرهنگی و هنری در حوزه دانشگاه سبز توسط معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع همچنین معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در روزهای ۲۵ و ۲۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۸ در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود.

شیوه نامه

فراخوان

🔷 محورهای جشنواره:
هنر و تجربه سبز
تغذیه سبز
محیط زیست
مدیریت مصرف انرژی و انرژی های تجدیدپذیر
مدیریت مصرف آب
مدیریت پسماند
فعالیت های داوطلبانه اجتماعی سبز

🔷 بخش رقابتی:
الف) بخش فرهنگی و هنری: عکس، فیلم، ادبیات، عکاسی، هنرهای تجسمی و … 
ب) بخش علمی: رویداد علمی، فعالیت خلاقانه، نشریه، محتوای دیجیتال، کتاب، اختراع و دستاوردهای دانشجویی، پژوهش، ایده های سبز
ج) جایزه توسعه پایدار شریف

🔷 بخش غیررقابتی:
الف) پنل ترویج مفهوم دانشگاه سبز
ب) پویش دانشگاه سبز
ج) نمایشگاه آثار و دستاوردهای دانشجویی

 

دانشجویان محترم می‌توانند مستندات خود را در حوزه مختلف مدیریت سبز تا تاریخ ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۷ در آدرس زیر بارگذاری کنند

جشنواره ایده‌های دانشجویی مدیریت سبز- کلیک کنید

افزودن نظرات