اطلاعیه آزمون استخدامی

به گزارش دفتر روابط عمومی، دانشگاه صنعتی همدان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود طبق قوانین و مقررات موضوعه و از محل مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور در قالب آزمون استخدامی دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پارک های علم و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعدادی از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون کتبی و طی سایر مراحل گزینش استخدام می نماید.

متقاضیان گرامی برای آگاهی از نحوه و فرآیند ثبت نام و کسب هرگونه اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش و آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه فرمایند.

اطلاعیه آزمون استخدامی

به گزارش دفتر روابط عمومی، دانشگاه صنعتی همدان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود طبق قوانین و مقررات موضوعه و از محل مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور در قالب آزمون استخدامی دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پارک های علم و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعدادی از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون کتبی و طی سایر مراحل گزینش استخدام می نماید.

متقاضیان گرامی برای آگاهی از نحوه و فرآیند ثبت نام و کسب هرگونه اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش و آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه فرمایند.

افزودن نظرات