قابل توجه کلیه دانشجویان مشمول خدمت سربازی

به اطلاع می‌رساند کلیه دانشجویان مشمولی که قصد خروج از کشور در تعطیلات نوروز سال ۱۴۰۰ را دارند، می‌بایست حداکثر تا روز دوشنبه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۹ درخواست خود را از طریق سامانه نظام وظیفه به نشانی services.epolice.ir  ثبت نمایند.

اداره خدمات آموزشی

قابل توجه کلیه دانشجویان مشمول خدمت سربازی

به اطلاع می‌رساند کلیه دانشجویان مشمولی که قصد خروج از کشور در تعطیلات نوروز سال ۱۴۰۰ را دارند، می‌بایست حداکثر تا روز دوشنبه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۹ درخواست خود را از طریق سامانه نظام وظیفه به نشانی services.epolice.ir  ثبت نمایند.

اداره خدمات آموزشی

افزودن نظرات