اطلاعیه شروع کلاس‌ها و ارتباط با کارشناسان

اطلاعیه شروع کلاس‌ها و ارتباط با کارشناسان

دانشجویان محترم دانشگاه صنعتی همدان؛ ضمن عرض تبریک شروع نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، یادآور می‌شود شروع کلاس‌ها روز شنبه مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۹ است، جهت اطلاع از شیوه برگزاری دروس، از روز شنبه به سامانه درس‌افزار مراجعه کنید. همچنین، برای ارتباط با کارشناسان ذیربط می‌توانید از راه‌های زیر استفاده کنید.

 

آقای مهندس جاویدانی: کارشناس سامانه درس‌افزار- شماره تماس: ۰۸۱۳۸۴۱۱۳۱۴

آقای حسینی: کارشناس سامانه ادوبی کانکت- شماره تماس: ۰۸۱۳۸۴۱۱۵۵۰

آقای لطفیان :کارشناس امور کلاس‌ها- شماره تماس: ۰۸۱۳۸۴۱۱۴۱۳

خانم مهندس حسینی: کارشناس خدمات آموزشی- شماره تماس: ۰۸۱۳۸۴۱۱۴۰۸- ایمیل: education@hut.ac.ir

خانم معین: کارشناس تحصیلات تکمیلی- شماره تماس: ۰۸۱۳۸۴۱۱۴۱۹- ایمیل: postgraduate@hut.ac.ir

اطلاعیه شروع کلاس‌ها و ارتباط با کارشناسان

اطلاعیه شروع کلاس‌ها و ارتباط با کارشناسان

دانشجویان محترم دانشگاه صنعتی همدان؛ ضمن عرض تبریک شروع نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، یادآور می‌شود شروع کلاس‌ها روز شنبه مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۹ است، جهت اطلاع از شیوه برگزاری دروس، از روز شنبه به سامانه درس‌افزار مراجعه کنید. همچنین، برای ارتباط با کارشناسان ذیربط می‌توانید از راه‌های زیر استفاده کنید.

 

آقای مهندس جاویدانی: کارشناس سامانه درس‌افزار- شماره تماس: ۰۸۱۳۸۴۱۱۳۱۴

آقای حسینی: کارشناس سامانه ادوبی کانکت- شماره تماس: ۰۸۱۳۸۴۱۱۵۵۰

آقای لطفیان :کارشناس امور کلاس‌ها- شماره تماس: ۰۸۱۳۸۴۱۱۴۱۳

خانم مهندس حسینی: کارشناس خدمات آموزشی- شماره تماس: ۰۸۱۳۸۴۱۱۴۰۸- ایمیل: education@hut.ac.ir

خانم معین: کارشناس تحصیلات تکمیلی- شماره تماس: ۰۸۱۳۸۴۱۱۴۱۹- ایمیل: postgraduate@hut.ac.ir

افزودن نظرات