برگزاری مراسم یادبود شهدا در دانشگاه صنعتی همدان

به اطلاع می رساند با عنایت به فرارسیدن سالروز درگذشت رزمنده دوران دفاع مقدس و پدر شهیدان تقوی طلب، معاونت  دانشجوئی و فرهنگی مراسم ترحیم و بزرگداشت آن مرحوم و شهیدان تقوی طلب را در روز دوشنبه مورخ ۲۷/۱۱/۹۹ همزمان با شهادت حضرت امام علی النقی (ع) برگزار  می نماید. قابل ذکر است این مجلس در نماز خانه دانشگاه بعد از اقامه نماز ظهر و عصر و با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می گردد.

برگزاری مراسم یادبود شهدا در دانشگاه صنعتی همدان

به اطلاع می رساند با عنایت به فرارسیدن سالروز درگذشت رزمنده دوران دفاع مقدس و پدر شهیدان تقوی طلب، معاونت  دانشجوئی و فرهنگی مراسم ترحیم و بزرگداشت آن مرحوم و شهیدان تقوی طلب را در روز دوشنبه مورخ ۲۷/۱۱/۹۹ همزمان با شهادت حضرت امام علی النقی (ع) برگزار  می نماید. قابل ذکر است این مجلس در نماز خانه دانشگاه بعد از اقامه نماز ظهر و عصر و با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می گردد.

افزودن نظرات