اطلاعیه حذف اضطراری

بدین وسیله به اطلاع می­رساند دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی با توجه به شرایط کنونی و مقررات تسهیل‌گر مصوب دانشگاه، می­توانند نسبت به حذف اضطراری  از طریق سیستم گلستان به شرح زیر اقدام نمایند.

دانشجویان ورودی ۹۸ و ماقبل:

حذف اضطراری حداکثر ۲ درس در روز دوشنبه مورخ ۱/۱۰/۹۹  به شرط رعایت حداقل واحد مجاز.

دانشجویان ورودی ۹۹:

حذف اضطراری یک یا چند درس در روز سه شنبه مورخ ۲/۱۰/۹۹ بدون توجه به رعایت حداقل واحد مجاز.

برای دریافت فایل راهنمای حذف اضطراری اینجا کلیک کنید.

اطلاعیه حذف اضطراری

بدین وسیله به اطلاع می­رساند دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی با توجه به شرایط کنونی و مقررات تسهیل‌گر مصوب دانشگاه، می­توانند نسبت به حذف اضطراری  از طریق سیستم گلستان به شرح زیر اقدام نمایند.

دانشجویان ورودی ۹۸ و ماقبل:

حذف اضطراری حداکثر ۲ درس در روز دوشنبه مورخ ۱/۱۰/۹۹  به شرط رعایت حداقل واحد مجاز.

دانشجویان ورودی ۹۹:

حذف اضطراری یک یا چند درس در روز سه شنبه مورخ ۲/۱۰/۹۹ بدون توجه به رعایت حداقل واحد مجاز.

برای دریافت فایل راهنمای حذف اضطراری اینجا کلیک کنید.

افزودن نظرات