قابل توجه متقاضیان وام تحصیلی در نیمسال اول ۴۰۰-۹۹

 

به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی وام تحصیلی می رساند با توجه به ادامه ثبت نام وام های دانشجویی خواهشمندیم افرادی که پرونده وام تشکیل داده اند،  اما در این ترم هنوز جهت ثبت وام تحصیلی اقدام نکرده اند هرچه سریعتر تا تاریخ ۱۱/۰۹/۹۹ با ورود به سیستم اتوماسیون صندوق رفاه به آدرس اینترنتی  http://www.swf.ir       درخواست  وام تحصیلی  خود  را ثبت نمایند، مبلغ وام تحصیلی در این ترم ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال برای دانشجوهای مجرد و ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال برای دانشجوهای متاهل می باشد .

توجه*

دانشجویانی می توانند درخواست وام نمایند که قبلا جهت تشکیل پرونده صندوق رفاه اقدام نموده اند و هم اکنون دارای پرونده وام می باشند .  جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه بخش معاونت دانشجویی اداره رفاه  مراجعه فرمایید.

قابل توجه متقاضیان وام تحصیلی در نیمسال اول ۴۰۰-۹۹

 

به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی وام تحصیلی می رساند با توجه به ادامه ثبت نام وام های دانشجویی خواهشمندیم افرادی که پرونده وام تشکیل داده اند،  اما در این ترم هنوز جهت ثبت وام تحصیلی اقدام نکرده اند هرچه سریعتر تا تاریخ ۱۱/۰۹/۹۹ با ورود به سیستم اتوماسیون صندوق رفاه به آدرس اینترنتی  http://www.swf.ir       درخواست  وام تحصیلی  خود  را ثبت نمایند، مبلغ وام تحصیلی در این ترم ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال برای دانشجوهای مجرد و ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال برای دانشجوهای متاهل می باشد .

توجه*

دانشجویانی می توانند درخواست وام نمایند که قبلا جهت تشکیل پرونده صندوق رفاه اقدام نموده اند و هم اکنون دارای پرونده وام می باشند .  جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه بخش معاونت دانشجویی اداره رفاه  مراجعه فرمایید.

افزودن نظرات