اطلاعیه تمدید ثبت نمره کار آموزی

بدینوسیله به  اطلاع دانشجویان محترم می­رساند پیرو مصوبه شورای آموزشی دانشگاه، مهلت ثبت نهایی نمره کار آموزی تا مورخ۳۰/۰۸/۹۹ تمدید گردید. دانشجویان گرامی تا این تاریخ فرصت دارند طبق رویه ­ای که قبلاً اعلام شده اقدامات لازم جهت ثبت نمره کار آموزی را به انجام رسانند

اطلاعیه تمدید ثبت نمره کار آموزی

بدینوسیله به  اطلاع دانشجویان محترم می­رساند پیرو مصوبه شورای آموزشی دانشگاه، مهلت ثبت نهایی نمره کار آموزی تا مورخ۳۰/۰۸/۹۹ تمدید گردید. دانشجویان گرامی تا این تاریخ فرصت دارند طبق رویه ­ای که قبلاً اعلام شده اقدامات لازم جهت ثبت نمره کار آموزی را به انجام رسانند

افزودن نظرات