اعلام اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

لیست اسامی پذیرفته‌شدگان دوره کارشناسی‌ارشد بدون آزمون دانشگاه صنعتی همدان در سال‌تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹ به شرح ذیل است.

پذیرش دانشجویان جهت ورود بدون آزمون در مقطع کارشناسی‌ارشد مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با تائید نهایی سازمان سنجش انجام‌پذیر است، لذا اطلاعات ارائه شده متقاضیان بر اساس آخرین ضوابط ابلاغ شده از سوی وزارت علوم در دانشگاه بررسی شده است و از سوی دانشگاه به سازمان سنجش ارسال خواهد شد. بدیهی است تکمیل فرم تقاضا هیچ حقی را برای متقاضیان جهت ورود بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد ایجاد نخواهد کرد. نتیجه نهایی پس از بررسی درخواست ها در سازمان سنجش، از طریق سایت آن سازمان اعلام می‌شود.

 

مهندسی شیمی- طراحی فرایند

    برگزیده– بهزاد نجفی مجد

 

– مهدی هاشمی

– فاطمه رضایی

 

مهندسی مواد- استخراج فلزات

برگزیده فواد شایان

 

مهندسی معدن- استخراج مواد معدنی

برگزیده–         مهدی کریمی

 

–         الهام صالحی

–         مهدی زارعی

–         رضا رضایی

–         پوریا محمدی‌دوست

 

مهندسی برق- الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی

برگزیدهپوریا ندری

 

مهندسی پزشکی- بیوالکتریک

برگزیدهزینب رحیمی

 

فریبا بهره‌ور

هدی آقایی

 

 

متقاضیانی که به دلیل پذیرش در دانشگاه دیگر تمایل به انصراف از درخواست خود دارند، می بایست حداکثر تا تاریخ ۰۵/۷/۹۹ فرم درخواست انصراف کتبی را تکمیل نموده و از طریق آدرس زیر به اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی همدان ایمیل کنند.

postgraduate@hut.ac.ir

دانلود فرم انصراف از درخواست

اعلام اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

لیست اسامی پذیرفته‌شدگان دوره کارشناسی‌ارشد بدون آزمون دانشگاه صنعتی همدان در سال‌تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹ به شرح ذیل است.

پذیرش دانشجویان جهت ورود بدون آزمون در مقطع کارشناسی‌ارشد مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با تائید نهایی سازمان سنجش انجام‌پذیر است، لذا اطلاعات ارائه شده متقاضیان بر اساس آخرین ضوابط ابلاغ شده از سوی وزارت علوم در دانشگاه بررسی شده است و از سوی دانشگاه به سازمان سنجش ارسال خواهد شد. بدیهی است تکمیل فرم تقاضا هیچ حقی را برای متقاضیان جهت ورود بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد ایجاد نخواهد کرد. نتیجه نهایی پس از بررسی درخواست ها در سازمان سنجش، از طریق سایت آن سازمان اعلام می‌شود.

 

مهندسی شیمی- طراحی فرایند

    برگزیده– بهزاد نجفی مجد

 

– مهدی هاشمی

– فاطمه رضایی

 

مهندسی مواد- استخراج فلزات

برگزیده فواد شایان

 

مهندسی معدن- استخراج مواد معدنی

برگزیده–         مهدی کریمی

 

–         الهام صالحی

–         مهدی زارعی

–         رضا رضایی

–         پوریا محمدی‌دوست

 

مهندسی برق- الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی

برگزیدهپوریا ندری

 

مهندسی پزشکی- بیوالکتریک

برگزیدهزینب رحیمی

 

فریبا بهره‌ور

هدی آقایی

 

 

متقاضیانی که به دلیل پذیرش در دانشگاه دیگر تمایل به انصراف از درخواست خود دارند، می بایست حداکثر تا تاریخ ۰۵/۷/۹۹ فرم درخواست انصراف کتبی را تکمیل نموده و از طریق آدرس زیر به اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی همدان ایمیل کنند.

postgraduate@hut.ac.ir

دانلود فرم انصراف از درخواست

افزودن نظرات