آدرسهای ارتباط با مدرسان آزمایشگاه فیزیک

آدرسهای ارتباط با مدرسان آزمایشگاه فیزیک
معصومه خامه چی

 

 

Khamehchi.hut@gmail.com

 

 

http://t.me/Generalphysicshut

فاطمه خدابندهf.khodabandeh@yahoo.com

 

 

http://chat.whatsapp.com/FKsYWOowBLIA1hjZM6SR583

 

غزاله اشرفیAshrafi.ghazaleh@yahoo.com

 

Ghazaalashrafi22@gmail.com

 

سهیلا موسویsallimsv@yahoo.com

 

 

http://t.me/joinchat/AAAAAE2WQSx5pAiRP9MGog

 

محمد بهرامی مقدسm.bahrami.m@gmail.com,  Tel: 08138411223

 

 

حمید یوسفی

 

 

 

ham_yousefi@yahoo.com ,   Tel: 08138411502

 

 

t.me/yousefilabphy

 

آدرسهای ارتباط با مدرسان آزمایشگاه فیزیک

آدرسهای ارتباط با مدرسان آزمایشگاه فیزیک
معصومه خامه چی

 

 

Khamehchi.hut@gmail.com

 

 

http://t.me/Generalphysicshut

فاطمه خدابندهf.khodabandeh@yahoo.com

 

 

http://chat.whatsapp.com/FKsYWOowBLIA1hjZM6SR583

 

غزاله اشرفیAshrafi.ghazaleh@yahoo.com

 

Ghazaalashrafi22@gmail.com

 

سهیلا موسویsallimsv@yahoo.com

 

 

http://t.me/joinchat/AAAAAE2WQSx5pAiRP9MGog

 

محمد بهرامی مقدسm.bahrami.m@gmail.com,  Tel: 08138411223

 

 

حمید یوسفی

 

 

 

ham_yousefi@yahoo.com ,   Tel: 08138411502

 

 

t.me/yousefilabphy

 

افزودن نظرات