اطلاعیه برگزاری جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی با حوزه معاونت آموزشی

“اطلاعیه برگزاری جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی با حوزه معاونت آموزشی

بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می­رساند جلسه پرسش و پاسخ آنلاین از طریق سامانه Adobe Connect به آدرس لینک http://lms.hut.ac.ir/education   پیرامون سوالات آموزشی و استفاده از سامانه­ های آموزش مجازی روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۲/۱۷ ساعت ۱۰ صبح برگزار می­گردد. لازم به ذکراست دانشجویان گرامی بایستی با حساب کاربری lms خود وارد جلسه پرسش و پاسخ وارد شوند.

اداره امور آموزشی دانشگاه صنعتی همدان”

اطلاعیه برگزاری جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی با حوزه معاونت آموزشی

“اطلاعیه برگزاری جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی با حوزه معاونت آموزشی

بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می­رساند جلسه پرسش و پاسخ آنلاین از طریق سامانه Adobe Connect به آدرس لینک http://lms.hut.ac.ir/education   پیرامون سوالات آموزشی و استفاده از سامانه­ های آموزش مجازی روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۲/۱۷ ساعت ۱۰ صبح برگزار می­گردد. لازم به ذکراست دانشجویان گرامی بایستی با حساب کاربری lms خود وارد جلسه پرسش و پاسخ وارد شوند.

اداره امور آموزشی دانشگاه صنعتی همدان”

افزودن نظرات