طراحی سنسور تشخیص سریع ویروس کرونا

به گزارش دفتر روابط عمومی ، دکتر جواد پاینده پیمان، عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی همدان، با همکاری ندا پروینی دانشجوی دکتری پزشکی مولکولی پژوهشگاه رویان، کامبیز مرادی فارغ التحصیل مهندسی رباتیک دانشگاه صنعتی همدان و نیما هاشمیان دانشجوی دکتری
بیوسیستماتیک مولکولی دانشگاه تهران، در یک کار پژوهشی که در نشریه معتبر ACS Applied Nano Materials به چاپ رسید، موفق به طراحی سنسورهای تشخیص ویروس کرونا با دقت و سرعت بسیار بالا شدند. در این کار، سطح گرافن به عنوان یک سنسور با آنتی بادی‌های اختصاصی ویروس کرونا پوشش داده می‌شود و سپس در معرض ویروس قرار می‌گیرد. با محاسبه تغییرات خواص ارتعاشاتی سنسور مورد نظر، وجود ویروس کرونا در نمونه‌های تست افراد مشکوک به کووید ۱۹ تشخیص داده می‌شود. مراحل طراحی در یک بازه ۶ ماهه، با ۱۵۰۰۰ شبیه سازی با موفقیت طی شد و سنسور مورد نظر برای ویروس کرونا کالیبره گردید. در پایان با ارائه یک رابطه تحلیلی پارامتر‌های مهم طراحی سنسور‌های اختصاصی تشخیص سریع ویروس کرونا تعیین شدند. نتایج مقاله حاضر می‌‌تواند در ساخت کیت‌های تشخیص سریع و دقیق تر کووید ۱۹ مورد استفاده قرار بگیرد.
لینک مقاله:
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsanm.1c00983

طراحی سنسور تشخیص سریع ویروس کرونا

به گزارش دفتر روابط عمومی ، دکتر جواد پاینده پیمان، عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی همدان، با همکاری ندا پروینی دانشجوی دکتری پزشکی مولکولی پژوهشگاه رویان، کامبیز مرادی فارغ التحصیل مهندسی رباتیک دانشگاه صنعتی همدان و نیما هاشمیان دانشجوی دکتری
بیوسیستماتیک مولکولی دانشگاه تهران، در یک کار پژوهشی که در نشریه معتبر ACS Applied Nano Materials به چاپ رسید، موفق به طراحی سنسورهای تشخیص ویروس کرونا با دقت و سرعت بسیار بالا شدند. در این کار، سطح گرافن به عنوان یک سنسور با آنتی بادی‌های اختصاصی ویروس کرونا پوشش داده می‌شود و سپس در معرض ویروس قرار می‌گیرد. با محاسبه تغییرات خواص ارتعاشاتی سنسور مورد نظر، وجود ویروس کرونا در نمونه‌های تست افراد مشکوک به کووید ۱۹ تشخیص داده می‌شود. مراحل طراحی در یک بازه ۶ ماهه، با ۱۵۰۰۰ شبیه سازی با موفقیت طی شد و سنسور مورد نظر برای ویروس کرونا کالیبره گردید. در پایان با ارائه یک رابطه تحلیلی پارامتر‌های مهم طراحی سنسور‌های اختصاصی تشخیص سریع ویروس کرونا تعیین شدند. نتایج مقاله حاضر می‌‌تواند در ساخت کیت‌های تشخیص سریع و دقیق تر کووید ۱۹ مورد استفاده قرار بگیرد.
لینک مقاله:
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsanm.1c00983

1 نظر