انتصاب دکتر پاکیزه به سمت مدیر گروه مهندسی شیمی

به گزارش دفتر روابط عمومی، دکتر مجید پاکیزه طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، به سمت مدیر گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی همدان منصوب گردیدند.
 

همچنین ریاست دانشگاه از زحمات و تلاش های دکتر شجاعیان در دوره مدیریت گروه مهندسی شیمی تشکر و قدردانی نمودند.

انتصاب دکتر پاکیزه به سمت مدیر گروه مهندسی شیمی

به گزارش دفتر روابط عمومی، دکتر مجید پاکیزه طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، به سمت مدیر گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی همدان منصوب گردیدند.
 

همچنین ریاست دانشگاه از زحمات و تلاش های دکتر شجاعیان در دوره مدیریت گروه مهندسی شیمی تشکر و قدردانی نمودند.

افزودن نظرات