موفقیت تیم های دانشجوئی دانشگاه صنعتی همدان در مسابقات برنامه­ سازی دانشجویی ای سی پی سی (ICPC) منطقه غرب آسیا

در مسابقات برنامه­ سازی دانشجویی ای سی پی سی (ICPC) منطقه غرب آسیا که در ۱۱ دی­ماه ۱۳۹۹ در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد دو تیم از دانشگاه صنعتی همدان QWERTY (علیرضا شرزه­ایی، امیرحسین فرهادی، بهراد روانبد) و تیم Scintilla (مهدی غلامی، زهرا الوندی، زینب شیری) هر دو تیم با هدایت دکتر بشیری در بین ۱۱۸ تیم شرکت کننده در مسابقات به ترتیب با حل ۴ و ۳ مساله در رتبه ۲۶ و ۴۲ این مسابقات قرار گرفتند.
 

مسابقات برنامه­ سازی دانشجویی ای سی پی سی هر ساله به منظور تقویت روحیه کار تیمی و مهارت حل مساله در دو سطح منطقه ­ای و جهانی برگزار می­ شود.

http://icpc.sharif.edu/2020/scoreboard/

موفقیت تیم های دانشجوئی دانشگاه صنعتی همدان در مسابقات برنامه­ سازی دانشجویی ای سی پی سی (ICPC) منطقه غرب آسیا

در مسابقات برنامه­ سازی دانشجویی ای سی پی سی (ICPC) منطقه غرب آسیا که در ۱۱ دی­ماه ۱۳۹۹ در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد دو تیم از دانشگاه صنعتی همدان QWERTY (علیرضا شرزه­ایی، امیرحسین فرهادی، بهراد روانبد) و تیم Scintilla (مهدی غلامی، زهرا الوندی، زینب شیری) هر دو تیم با هدایت دکتر بشیری در بین ۱۱۸ تیم شرکت کننده در مسابقات به ترتیب با حل ۴ و ۳ مساله در رتبه ۲۶ و ۴۲ این مسابقات قرار گرفتند.
 

مسابقات برنامه­ سازی دانشجویی ای سی پی سی هر ساله به منظور تقویت روحیه کار تیمی و مهارت حل مساله در دو سطح منطقه ­ای و جهانی برگزار می­ شود.

http://icpc.sharif.edu/2020/scoreboard/

افزودن نظرات