برگزاری مراسم هفته پژوهش : برگزیدگان پژوهشی دانشگاه در سال ۹۹ معرفی شدند

به گزارش دفتر روابط عمومی، مراسم بزرگداشت هفته پژوهش با حضور رئیس دانشگاه، معاون آموزشی و پژوهشی، مدیر پژوهش و فناوری و اعضاء هیأت علمی بصورت مجازی برگزارشد.

در این مراسم برگزیدگان پژوهشی دانشگاه در سال ۹۹ معرفی شدند. 

برگزاری مراسم هفته پژوهش : برگزیدگان پژوهشی دانشگاه در سال ۹۹ معرفی شدند

به گزارش دفتر روابط عمومی، مراسم بزرگداشت هفته پژوهش با حضور رئیس دانشگاه، معاون آموزشی و پژوهشی، مدیر پژوهش و فناوری و اعضاء هیأت علمی بصورت مجازی برگزارشد.

در این مراسم برگزیدگان پژوهشی دانشگاه در سال ۹۹ معرفی شدند. 

افزودن نظرات