محفل انس با ثقلین

🔹محفل انس با ثقلین

🏴به مناسبت ایام فاطمیه و دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی🏴

با شعار:
🖤شهید سلیمانی سردار قرآنی

🔰برنامه ها:
▪️تلاوت قرآن با حضور قاریان ممتاز بین المللی و کشوری
▪️سخنرانی
▪️مداحی

✳️زمان : سه شنبه ۱۴ دی ماه
بعد از نماز ظهر و عصر

✳️مکان : نماز خانه دانشگاه صنعتی همدان

◼️ستاد بزرگداشت دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی دانشگاه صنعتی همدان

سایر اطلاعیه ها

محفل انس با ثقلین

🔹محفل انس با ثقلین

🏴به مناسبت ایام فاطمیه و دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی🏴

با شعار:
🖤شهید سلیمانی سردار قرآنی

🔰برنامه ها:
▪️تلاوت قرآن با حضور قاریان ممتاز بین المللی و کشوری
▪️سخنرانی
▪️مداحی

✳️زمان : سه شنبه ۱۴ دی ماه
بعد از نماز ظهر و عصر

✳️مکان : نماز خانه دانشگاه صنعتی همدان

◼️ستاد بزرگداشت دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی دانشگاه صنعتی همدان

افزودن نظرات