قابل توجه کلیه دانشجویان پسر مشمول

به اطلاع کلیه دانشجویان پسر مشمول می رساند، با توجه به اینکه سامانه اینترنتی سازمان وظیفه عمومی به نشانی services.epolice.ir  به سامانه احراز هویت متصل گردیده است، لذا کلیه دانشجویان پسر مشمول برای استفاده از سامانه اینترنتی سازمان وظیفه عمومی می بایست در سامانه سخا به نشانی اینترنتی sakha.epolice.ir  ثبت نام نموده و بعد از احراز هویت امکان استفاده از سامانه اینترنتی سازمان وظیفه عمومی برای دانشجویان فراهم می شود.

اداره امور آموزشی

سایر اطلاعیه ها

قابل توجه کلیه دانشجویان پسر مشمول

به اطلاع کلیه دانشجویان پسر مشمول می رساند، با توجه به اینکه سامانه اینترنتی سازمان وظیفه عمومی به نشانی services.epolice.ir  به سامانه احراز هویت متصل گردیده است، لذا کلیه دانشجویان پسر مشمول برای استفاده از سامانه اینترنتی سازمان وظیفه عمومی می بایست در سامانه سخا به نشانی اینترنتی sakha.epolice.ir  ثبت نام نموده و بعد از احراز هویت امکان استفاده از سامانه اینترنتی سازمان وظیفه عمومی برای دانشجویان فراهم می شود.

اداره امور آموزشی

افزودن نظرات