دیدار ریاست دانشگاه با رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در این جلسه که در دفتر آقای دکتر صیدایی صورت پذیرفت مسایل مرتبط با لایحه بودجه ۱۴۰۱ دانشگاه و  تمهید فضاهای کالبدی لازم برای پیشبرد امور دانشجویی و فناوری دانشگاه محور گفتگوی دو طرف بود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارتباط دوسویه صنعت و دانشگاه را  عاملی اساسی در ارتقا نقش و نفوذ دانشگاه صنعتی همدان در سیاست گزاری های محلی و منطقه ای برشمردند و آمادگی سازمان را در جهت ارتباط دهی مراکز صنعتی، خدماتی و کشاورزی استان با دانشگاه صنعتی همدان اعلام نمودند.
در ادامه این جلسه، دکتر مومنی ضمن اشاره به دستاوردهای قابل تحسین دانشگاه صنعتی همدان در حوزه پژوهش، به دلسوزی و دغدغه آحاد دانشگاه صنعتی در گره گشایی از مسایل و معضلات استان اشاره کردند و خواستار توجه بیش از پیش مجموعه مدیریت استان به توسعه این دانشگاه که‌مترادف با توسعه استان خواهد بود شدند.
در حاشیه این دیدار و در گفتگویی با مهندس رضوانی جلال رییس سازمان جهاد کشاورزی استان،  آمادگی دانشگاه صنعتی همدان جهت ارایه آموزش ها و مشاوره های فنی و تخصصی مورد نیاز جهاد کشاورزی استان اعلام گردید.



 

دیدار ریاست دانشگاه با رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در این جلسه که در دفتر آقای دکتر صیدایی صورت پذیرفت مسایل مرتبط با لایحه بودجه ۱۴۰۱ دانشگاه و  تمهید فضاهای کالبدی لازم برای پیشبرد امور دانشجویی و فناوری دانشگاه محور گفتگوی دو طرف بود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارتباط دوسویه صنعت و دانشگاه را  عاملی اساسی در ارتقا نقش و نفوذ دانشگاه صنعتی همدان در سیاست گزاری های محلی و منطقه ای برشمردند و آمادگی سازمان را در جهت ارتباط دهی مراکز صنعتی، خدماتی و کشاورزی استان با دانشگاه صنعتی همدان اعلام نمودند.
در ادامه این جلسه، دکتر مومنی ضمن اشاره به دستاوردهای قابل تحسین دانشگاه صنعتی همدان در حوزه پژوهش، به دلسوزی و دغدغه آحاد دانشگاه صنعتی در گره گشایی از مسایل و معضلات استان اشاره کردند و خواستار توجه بیش از پیش مجموعه مدیریت استان به توسعه این دانشگاه که‌مترادف با توسعه استان خواهد بود شدند.
در حاشیه این دیدار و در گفتگویی با مهندس رضوانی جلال رییس سازمان جهاد کشاورزی استان،  آمادگی دانشگاه صنعتی همدان جهت ارایه آموزش ها و مشاوره های فنی و تخصصی مورد نیاز جهاد کشاورزی استان اعلام گردید.



 

افزودن نظرات