تسلیت به همکار دانشگاهی، آقای مهندس عقیقی

جناب آقای مهندس عقیقی، همکار محترم دانشگاهی، با نهایت تاسف و تأثر مصیبت درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می‌نماییم.


 

“دفتر روابط عمومی و اموربین الملل”

سایر اطلاعیه ها

تسلیت به همکار دانشگاهی، آقای مهندس عقیقی

جناب آقای مهندس عقیقی، همکار محترم دانشگاهی، با نهایت تاسف و تأثر مصیبت درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می‌نماییم.


 

“دفتر روابط عمومی و اموربین الملل”

افزودن نظرات