اطلاعیه مهم ثبت نام مقدماتی

اطلاعیه مهم ثبت نام مقدماتی

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی

بدین­وسیله به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی می ­رساند، ثبت نام مقدماتی نیم­سال دوم سال تحصیلی 1401-1400 از تاریخ  1400/10/06 الی  1400/10/07 مطابق تقویم آموزشی  و بر اساس ترم ورود در روزهای تعیین شده از طریق سامانه آموزشی گلستان انجام می­ شود. ضمناً دانشجویان گرامی موارد زیر را در نظر داشته باشند:

  • کلیه دانشجویان کارشناسی ملزم به شرکت در ثبت نام مقدماتی می ­باشند و چنانچه دانشجویی در ثبت نام مقدماتی شرکت نکند بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه ثبت نام دانشجو فقط در روز ثبت نام با تاخیر امکان پذیر است.
  • کلیه دانشجویان با توجه به گزارش ۸۲  سامانه گلستان و فقط از طریق پرداخت الکترونیکی ملزم به تسویه حساب کامل شهریه می­ باشند؛ در غیر اینصورت مجاز به انجام  ثبت نام مقدماتی نمی‌باشند و مسئولیت عواقب ناشی از عدم شرکت در ثبت نام مقدماتی به عهده دانشجو است.
  • کلیه دانشجویانی که متقاضی مهمانی یا انتقالی به دانشگاه ­های دیگر در نیم­سال دوم 1401-1400 هستند لازم است در ثبت نام مقدماتی شرکت نمایند.
  • کلیه دانشجویان  ملزم به انجام ارزشیابی اساتید در نیم­سال 4001 قبل از انجام پیش ثبت نام می ­باشند و چنانچه در ارزشیابی شرکت نکنند، اجازه انجام ثبت نام مقدماتی نخواهند داشت.

جهت مشاهده فایل راهنما اینجا کلیک نمایید.

سایر اطلاعیه ها

اطلاعیه مهم ثبت نام مقدماتی

اطلاعیه مهم ثبت نام مقدماتی

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی

بدین­وسیله به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی می ­رساند، ثبت نام مقدماتی نیم­سال دوم سال تحصیلی 1401-1400 از تاریخ  1400/10/06 الی  1400/10/07 مطابق تقویم آموزشی  و بر اساس ترم ورود در روزهای تعیین شده از طریق سامانه آموزشی گلستان انجام می­ شود. ضمناً دانشجویان گرامی موارد زیر را در نظر داشته باشند:

  • کلیه دانشجویان کارشناسی ملزم به شرکت در ثبت نام مقدماتی می ­باشند و چنانچه دانشجویی در ثبت نام مقدماتی شرکت نکند بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه ثبت نام دانشجو فقط در روز ثبت نام با تاخیر امکان پذیر است.
  • کلیه دانشجویان با توجه به گزارش ۸۲  سامانه گلستان و فقط از طریق پرداخت الکترونیکی ملزم به تسویه حساب کامل شهریه می­ باشند؛ در غیر اینصورت مجاز به انجام  ثبت نام مقدماتی نمی‌باشند و مسئولیت عواقب ناشی از عدم شرکت در ثبت نام مقدماتی به عهده دانشجو است.
  • کلیه دانشجویانی که متقاضی مهمانی یا انتقالی به دانشگاه ­های دیگر در نیم­سال دوم 1401-1400 هستند لازم است در ثبت نام مقدماتی شرکت نمایند.
  • کلیه دانشجویان  ملزم به انجام ارزشیابی اساتید در نیم­سال 4001 قبل از انجام پیش ثبت نام می ­باشند و چنانچه در ارزشیابی شرکت نکنند، اجازه انجام ثبت نام مقدماتی نخواهند داشت.

جهت مشاهده فایل راهنما اینجا کلیک نمایید.

افزودن نظرات