اطلاعیه سمینار فرصت مطالعاتی در صنعت جناب آقای دکتر صمد قاسمی

اطلاعیه سمینار فرصت مطالعاتی در صنعت جناب آقای دکتر صمد قاسمی

به اطلاع اعضاء محترم هیأت علمی و دانشجویان محترم می ­رساند ، سمینار فرصت مطالعاتی در صنعت جناب آقای دکتر صمد قاسمی عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی مواد با موضوع “بررسی پارامترهای مؤثر بر فرایند سنتز نانو ذرات سولفات باریم” درشرکت نوین بسپار سازه اروین در مورخ ۱۰/۹/۱۴۰۰ساعت۸:۰۰ صبح از طریق سامانه مجازی برگزار می­ گردد.

علاقمندان می­توانند جهت شرکت در سمینار به آدرس زیر مراجعه فرمایند.
/https://lms.hut.ac.ir/seminar-g/

اطلاعیه سمینار فرصت مطالعاتی در صنعت جناب آقای دکتر صمد قاسمی

اطلاعیه سمینار فرصت مطالعاتی در صنعت جناب آقای دکتر صمد قاسمی

به اطلاع اعضاء محترم هیأت علمی و دانشجویان محترم می ­رساند ، سمینار فرصت مطالعاتی در صنعت جناب آقای دکتر صمد قاسمی عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی مواد با موضوع “بررسی پارامترهای مؤثر بر فرایند سنتز نانو ذرات سولفات باریم” درشرکت نوین بسپار سازه اروین در مورخ ۱۰/۹/۱۴۰۰ساعت۸:۰۰ صبح از طریق سامانه مجازی برگزار می­ گردد.

علاقمندان می­توانند جهت شرکت در سمینار به آدرس زیر مراجعه فرمایند.
/https://lms.hut.ac.ir/seminar-g/

افزودن نظرات