اطلاعیه حذف اضطراری

اطلاعیه حذف اضطراری

بدین وسیله به اطلاع می­رساند دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی با توجه به شرایط کنونی و مقررات تسهیل‌گر مصوب دانشگاه، می­توانند نسبت به حذف اضطراری  از طریق سیستم گلستان به شرح زیر اقدام نمایند.

- برای دانشجویان مقطع كارشناسي دانشگاه، حذف حداکثر دو درس (اعم از تئوری یا عملی) در تاریخ 30/9/1400  به شرط رعایت حداقل واحد مجاز (12 واحد) امکان‌پذیر است. 

- حذف حداکثر يك درس (اعم از تئوری یا عملی) در تاریخ 30/9/1400 به شرط رعایت حداقل واحد مجاز (8 واحد) برای دانشجویان مقطع كارشناسي ارشد (ورودي‌هاي قبل از 1400) و بدون نياز به رعایت حداقل واحد مجاز(8 واحد) برای دانشجویان مقطع كارشناسي ارشد (ورودي‌هاي 1400) دانشگاه امکان‌پذیر است.

برای دریافت فایل راهنمای حذف اضطراری اینجا کلیک کنید.

 

سایر اطلاعیه ها

اطلاعیه حذف اضطراری

اطلاعیه حذف اضطراری

بدین وسیله به اطلاع می­رساند دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی با توجه به شرایط کنونی و مقررات تسهیل‌گر مصوب دانشگاه، می­توانند نسبت به حذف اضطراری  از طریق سیستم گلستان به شرح زیر اقدام نمایند.

- برای دانشجویان مقطع كارشناسي دانشگاه، حذف حداکثر دو درس (اعم از تئوری یا عملی) در تاریخ 30/9/1400  به شرط رعایت حداقل واحد مجاز (12 واحد) امکان‌پذیر است. 

- حذف حداکثر يك درس (اعم از تئوری یا عملی) در تاریخ 30/9/1400 به شرط رعایت حداقل واحد مجاز (8 واحد) برای دانشجویان مقطع كارشناسي ارشد (ورودي‌هاي قبل از 1400) و بدون نياز به رعایت حداقل واحد مجاز(8 واحد) برای دانشجویان مقطع كارشناسي ارشد (ورودي‌هاي 1400) دانشگاه امکان‌پذیر است.

برای دریافت فایل راهنمای حذف اضطراری اینجا کلیک کنید.

 

افزودن نظرات