اطلاعیه برگزاری امتحانات

بدین‌وسیله خدمت استادان محترم و دانشجویان گرامی یادآور می‌شود شروع امتحانات نظری پایانی نیم‌سال اول سال تحصیلی 1401-1400 از تاریخ 18 دی ماه ۱۴۰۰ است.

 • بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه، برگزاری کلیه امتحانات پایانی دروس نظری به صورت مجازی در این نیم‌سال الزامی است و نیاز است طبق برنامه امتحانی مندرج در سامانه گلستان (گزارش ۴۲۸ برای دانشجویان و گزارش ۴۶۴ برای استادان) انجام شود.
 • همچنین استادان محترم در مدت برگزاری آزمون در سامانه ادوبی کانکت جهت پاسخگویی به دانشجویان به صورت برخط حضور دارند.
 • در صورت بروز هرگونه اختلال در حین آزمون برخط، استاد درس مجاز به تصمیم گیری و اتخاذ راه­کارهای مناسب برای برگزاری آزمون می باشد.
 • کارشناسان واحد فناوری اطلاعات از طریق سامانه پشتیبانی آنلاین به آدرس https://help.hut.ac.ir و شماره تماس 08138411314 پاسخگوی ابهامات و مشکلات احتمالی سامانه ها (ادوبی کانکت و درس افزار) خواهند بود.
 • نحوه برگزاری آزمون حداقل از دو روز قبل، از طریق سامانه درس‌افزار توسط استادان به اطلاع دانشجویان برسد.
 • دانشجویان برای اطلاع از نحوه برگزاری آزمون پایانی هر درس، نیاز است که اطلاعیه‌های مندرج در صفحه درس مورد نظر در سامانه درس‌افزار را دنبال کنند.
 • استادان محترم مستندات برگزاری امتحانات و پاسخنامه دانشجویان را تا یک نیم‌سال بعد نزد خود بایگانی کنند.

اداره خدمات آموزشی دانشگاه

سایر اطلاعیه ها

اطلاعیه برگزاری امتحانات

بدین‌وسیله خدمت استادان محترم و دانشجویان گرامی یادآور می‌شود شروع امتحانات نظری پایانی نیم‌سال اول سال تحصیلی 1401-1400 از تاریخ 18 دی ماه ۱۴۰۰ است.

 • بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه، برگزاری کلیه امتحانات پایانی دروس نظری به صورت مجازی در این نیم‌سال الزامی است و نیاز است طبق برنامه امتحانی مندرج در سامانه گلستان (گزارش ۴۲۸ برای دانشجویان و گزارش ۴۶۴ برای استادان) انجام شود.
 • همچنین استادان محترم در مدت برگزاری آزمون در سامانه ادوبی کانکت جهت پاسخگویی به دانشجویان به صورت برخط حضور دارند.
 • در صورت بروز هرگونه اختلال در حین آزمون برخط، استاد درس مجاز به تصمیم گیری و اتخاذ راه­کارهای مناسب برای برگزاری آزمون می باشد.
 • کارشناسان واحد فناوری اطلاعات از طریق سامانه پشتیبانی آنلاین به آدرس https://help.hut.ac.ir و شماره تماس 08138411314 پاسخگوی ابهامات و مشکلات احتمالی سامانه ها (ادوبی کانکت و درس افزار) خواهند بود.
 • نحوه برگزاری آزمون حداقل از دو روز قبل، از طریق سامانه درس‌افزار توسط استادان به اطلاع دانشجویان برسد.
 • دانشجویان برای اطلاع از نحوه برگزاری آزمون پایانی هر درس، نیاز است که اطلاعیه‌های مندرج در صفحه درس مورد نظر در سامانه درس‌افزار را دنبال کنند.
 • استادان محترم مستندات برگزاری امتحانات و پاسخنامه دانشجویان را تا یک نیم‌سال بعد نزد خود بایگانی کنند.

اداره خدمات آموزشی دانشگاه

افزودن نظرات