آخرین مهلت ثبت نمره پروژه مقطع کارشناسی و معرفی به استاد در نیمسال ۴۰۰۱

به اطلاع می رساند اخرین مهلت ثبت نمره درس پروژه کارشناسی در سیستم اموزشی گلستان در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰  حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ می باشد.
همچنین حداکثر مهلت ثبت نمره درس بصورت معرفی به استاد در سیستم اموزشی گلستان در نیمسال ۴۰۰۱ تا پایان امتحانات نیمسال اول ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ می باشد.

سایر اطلاعیه ها

آخرین مهلت ثبت نمره پروژه مقطع کارشناسی و معرفی به استاد در نیمسال ۴۰۰۱

به اطلاع می رساند اخرین مهلت ثبت نمره درس پروژه کارشناسی در سیستم اموزشی گلستان در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰  حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ می باشد.
همچنین حداکثر مهلت ثبت نمره درس بصورت معرفی به استاد در سیستم اموزشی گلستان در نیمسال ۴۰۰۱ تا پایان امتحانات نیمسال اول ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ می باشد.

افزودن نظرات